<
CIOFF®Stowarzyszenie - Polska Sekcja
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

 
Polska Platforma Tańca 2019

Polska Platforma Tańca jest wydarzeniem kulturalnym o charakterze konkursu, którego celem jest wyłonienie i promocja najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. PPT 2019, odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 w Gdańsku. Głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorem jest Stowarzyszenie Teatru Dada von Bzdülöw. Regulamin Polskiej Platformy Tańca zostanie ogłoszony do 5 lipca 2018.
Wszelkie informacje będą umieszczane na stronie www.polskaplatformatanca.pl

Koordynatorem projektu jest Pani Karolina Wycisk - info@polskaplatformatanca.pl

W składzie Komisji Artystycznej PPT znaleźli się przedstawiciele polskich środowisk sztuki tańca oraz eksperci wybrani przez Instytut Muzyki i Tańca:

  • prof. dr hab. Ewa Wycichowska – przedstawicielka Instytut Muzyki i Tańca
  • dr hab. Wojciech Klimczyk – przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca
  • dr hab. Tomasz Nowak – przedstawiciel Polskiego Forum Choreologicznego
  • dr Jacek Łumiński – przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca
  • Jan Łosakiewicz – przedstawiciel Polskiej Sekcji CIOFF®
  • Jacek Przybyłowicz – przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca
  • Hanna Raszewska-Kursa – przedstawicielka Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca
  • Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – przedstawicielka współorganizatora PPT Stowarzyszenia Teatru Dada von Bzdülöw
  • Hanna Strzemiecka – przedstawicielka Instytutu Muzyki i Tańca
  • Krzysztof Szymański – przedstawiciel Sekcji Tańca i Baletu ZASP

[wersja do druku] wersja do druku »


 cioff@cioff.pl  RODO  

Copyright © 1992-2022. Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.