<
CIOFF®Stowarzyszenie - Polska Sekcja
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

 
"Kapele Serc"

Warszawa, 18.02.2022

Zespoły Członkowskie Polskiej Sekcji CIOFF®

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie doskonale sprawę, iż w czasie pandemii, która tak dotkliwie nas wszystkich gnębi, zorganizowanie koncertu jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Z tego powodu w roku ubiegłym nie mogły zagrać Kapele Serc, od wieli lat systematycznie brzmiące na pomoc ludzi tej pomocy potrzebujących. Sytuacja pandemiczna zwielokrotniła niestety ich zapotrzebowanie na wsparcie w codziennym życiu.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości zagrania Kapeli Serc w tym roku, jeśli tylko sytuacja zdrowotna na to pozwoli. Zobligowani otrzymanym tytułem "Ambasadora SM" proponujemy aby ewentualne koncerty były organizowanie na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane, choć oczywiście każdy inny szlachetny cel dający choćby częściową ulgę i chwilową radość ludziom chorym i potrzebującym wsparcia finansowego bądź duchowego, mogą być na miarę możliwości, naszym wspólnym wkładem na rzecz ich psychicznego wsparcia i umocnienia wiary w drugiego człowieka.

Z nadzieją na Państwa życzliwe odniesienie się do możliwości włączenia się w "Kapele Serc” oraz z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydium Stowarzyszenia - Polska Sekcja CIOFF®

[wersja do druku] wersja do druku »


 cioff@cioff.pl  RODO  

Copyright © 1992-2022. Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.