<
CIOFF®Stowarzyszenie - Polska Sekcja
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

 
"Kapele Serc"

Warszawa 13.03.2019.

Zespoły Członkowskie Polskiej Sekcji CIOFF®

Szanowni Państwo,

Zainicjowana w roku 2009 przez Polską Sekcję CIOFF® z inicjatywy ZPiT UW „Warszawianka” akcja „Kapele Serc” spotkała się z szerokim odzewem ze strony wielu zespołów. Jej efektem, wedle naszej wiedzy, było w latach 2009 – 2017 bardzo wiele koncertów w wykonaniu znaczącej liczby zespołów. Koncertów charytatywnych na rzecz ludzi potrzebujących różnorodnej pomocy, jej beneficjentami były instytucje i organizacje pomoc taką organizujące i niosące.

Szczególnym wyrazem uznania jest nadanie „Kapelom Serc” odznaczenia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego „Ambasador SM” w podziękowaniu za wysiłek wniesiony na rzecz upowszechniania wiedzy o stwardnieniu rozsianym i podnoszenie świadomości społecznej na temat choroby. Odznaczenie to nadane jest wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób włączaliście się dotąd w akcję „Kapele Serc”.

Zobligowani tytułem „Ambasadora SM” oraz zachęceni Państwa akceptacją i zaangażowaniem w realizację dotychczasowych akcji „Kapele Serc”, Prezydium Stowarzyszenia – Polska Sekcja CIOFF® zwraca się z propozycją jej kontynuacji także w roku 2019 z nadzieją, iż wejdzie ona na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Państwa corocznie.

Podobnie jak dotychczas polegałaby ona na zorganizowaniu w jednym dniu (w roku 2019 będzie to 10 kwietnia lub dzień możliwie bliski tej daty a dogodny dla Państwa) koncertów charytatywnych. Jeśli dany Zespół nie ma sprecyzowanego celu charytatywnego proponujemy aby koncerty organizowane były na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Jesteśmy przekonani, iż „Kapele Serc” dając choćby częściową ulgę i chwilową radość ludziom chorym i potrzebującym wsparcia finansowego bądź duchowego, mogą być na miarę możliwości, naszym wspólnym wkładem na rzecz ich psychicznego wsparcia i umocnienia wiary w drugiego człowieka.

Ze strony Prezydium Polskiej Sekcji CIOFF® koordynatorem akcji „Kapele Serc” jest Pani Małgorzata Chołuj, e-mail: kapeleserc@cioff.pl, tel: 604 245 005, która gotowa jest udzielić Państwu wszelkich informacji o szczegółach akcji. Do niej też prosimy kierować wszelkie informacje o włączeniu się do akcji oraz o jej przebiegu.

Z nadzieją na Państwa akces włączenia się w „Kapele Serc” oraz z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydium Stowarzyszenia - Polska Sekcja CIOFF®

[wersja do druku] wersja do druku »


 cioff@cioff.pl Adres: Polska Sekcja CIOFF®, skrytka pocztowa 48, 02-786 Warszawa 126  RODO  

Copyright © 1992-2022.    Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej     Aktualizacja: 18-01-2022
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.