<
CIOFF®Stowarzyszenie - Polska Sekcja
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

 
Jubileusze

2019
23/02/2019 "Iglopoolanie" 40-lecie
18/05/2019 "Dąbrowiacy" 45-lecie
25/05/2019 ZPiT Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 40-lecie
21/06/2019 "Krąg" 50-lecie
07-08/06/2019 "Bychlewianka" 45-lecie
21/09/2019 "Mystkowianie" 5-lecie
25/10/2019 "Beskid" 65-lecie
2020
25/04/2020 "Podlasie" 50-lecie
26/04/2020 "Jawor" 60-lecie

Archiwum »

[wersja do druku] wersja do druku »


 cioff@cioff.pl Adres: Polska Sekcja CIOFF®, skrytka pocztowa 48, 02-786 Warszawa 126  RODO  

Copyright © 1992-2019.    Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej     Aktualizacja: 07-09-2019
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.